Baumcenter Ring mig 

Specialpedagogisk konsultbyrå

Hjälp från start till mål, samt under hela resans gång i processledning och skolutveckling.

Konsultbyrå inom skolutveckling

Specialpedagogisk konsult med genuin värme.

Vi erbjuder verksamhetsutveckling för att stödja skolor i att nå uppsatta mål. Vi lägger stor kraft på kartläggning och inventering av er organisation för att identifiera eventuella utvecklingsbehov på individ – grupp och organisationsnivå.

  • Skolutveckling

    Ett vanligt perspektiv är att se skolutveckling, eller skolförbättring, som en förändring av lokala organisationers verksamhet. Ett annat perspektiv är att se skolutveckling som ett sätt att utveckla framgångsrika skolor.

  • Kropp & Själ

    Kärnfulla frågor om sanning, acceptans, att vara här och nu och om självkänslan är några begrepp vi belyser under samtalen för att skapa nya förutsättningar och vanor. Läs mer under ACT coaching.

Bakgrund

Om mig

Lär känna entreprenören bakom bolaget och vad jag vill hjälpa till med.

Som person är jag präglad av min mångkulturella uppväxt i olika länder runtom i världen; som har försett mig med fantastiska erfarenheter och insikter om livet. Jag har tyska som modersmål; men talar även flytande engelska. I grunden är jag språklärare; specialpedagog på avancerat nivå med en master i filosofie; samt rektorsutbildning. Mitt stora intresse för personlig utveckling och mänskliga beteenden har motiverat mig att läsa kurser i själslig intelligens o. inre transformation; samt vidareutbilda mig inom KBT/ACT coaching.

Min längtan efter ett lugnare livstempo och en förändring i livet hjälpte mig att sätta nya livsmål; för att leva ett mer balanserat liv på mina egna villkor.

Kunskapsbanken

Våra tjänster

Vi erbjuder specialpedagogiskt stöd för att hjälpa din skola att nå uppsatta resultat och mål. Vi arbetar systematiskt och långsiktigt med förändringsprocesser och verksamhetsutveckling där vi lägger ner stor kraft och omsorg på kartläggnings- och inventeringsarbetet.
Genom ett gediget förarbete kan vi tillsammans med din skola ringa in eventuella hinder, problemområden och utvecklingsbehov på individ-grupp- eller organisationsnivå. Vår ambition är att arbeta mot hållbar förändring genom tydlighet, transparens och delaktighet för alla berörda parter i din skola.

Strategi

Kartläggning

Vi arbetar med kartläggningar som bidrar till en nulägesbild av behoven och förutsättningarna i dagsläget. Denna kartläggning ligger till grund för en analys och för det kommande arbetet.

Analys

Analys

Vi fokuserar på att ta fram en analys- och problemformulering som ger er en djupare insikt i er befintliga position. I paketet ingår handlings- och tidsplan samt en genomarbetad implementeringsstrategi.

Metodik

Specialpedagogiskt stöd

Hos oss får du stöd i att utveckla arbetssätt och anpassa läromiljöer tillgängliga för barn, elever och vuxenstuderande med funktions nedsättning. Syftet är att de ska få möjlighet att nå målen för sin utbildning.

Självledarskap

KBT & ACT-baserad coaching

Här kan du välja mellan KBT-baserad coaching och ACT-baserad coachning. Mina samtal avrundas alltid med en kort utvärdering och klienten förses med en mindre reflektionsuppgift inför nästa samtal. Tillsammans med klienten upprättas även en konkret handlingsplan. Innan första coachingsamtalet får klienten ett material i förberedande syfte. Jag följer ICF:s etiska riktlinjer.

Anna S. Specialpedagog
"Tack vare ditt engagemang, ett bra bemötande och drivkraft har coachningen
gett mig insikt om för mig viktiga förändringsområden."
Kontakt

Boka expert konsult

Jag ser fram emot att arbeta med er.

Läs mer om mig på: coacheronline.se

Namn E-post Meddelande Skicka in